Представники НААУ долучилися до обговорення Концепції оновлення Цивільного кодексу України

19.03.2021

Представники НААУ долучилися до обговорення Концепції оновлення Цивільного кодексу України

В НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук відбулася дискусія, яка була поділена на серію тематичних «круглих столів».
 
Голова Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації Олександр Задорожний разом із членом Комітету Анатолієм Кострубою взяли участь в обговоренні теми “Методологічні підходи до рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства (предмет, суб’єктний склад, структура).”
 
Під час виступу представниками звернено увагу на недосконалості чинного законодавства і Концепції оновлення Цивільного кодексу України в частині правового регулювання приватизаційних та інвестиційних правовідносин і відповідно запропоновано шляхи подолання таких вад законодавства.
 
Заступники голови Комітету з сімейного права Світлана Савицька і Лариса Гретченко та член цього Комітету Тетяна Водоп’ян узяли участь у дискусії на тему: «Доцільність доповнення ЦК України книгою 7 «Сімейне право».
 
На захист Сімейного кодексу України виступила Зорислава Василівна Ромовська, професор, доктор юридичних наук, одна з авторів чинного нині СК України. Доповідачка акцентувала увагу на важливості функціонування СК України як окремого нормативно-правового акта, що регулює сімейні відносини з метою зміцнення сім’ї як соціального інституту.
 
У ході обговорення учасники зустрічі зауважили, що окремі  правові інституції, які визначені СК України, потребують доопрацювання й удосконалення, зокрема й інститут батьківської опіки, однак у цілому Сімейний кодекс успішно виконує покладені на нього завдання.
 
Адвокати Лариса Гретченко та Тетяна Водоп’ян у своїх виступах підтримали експертну думку НААУ щодо порушеного питання, відповідно до якої наразі не існує об’єктивних вагомих причин руйнувати наявну нині систему правового регулювання сімейних відносин в Україні. Правозахисники зазначили, що вдосконалення сімейного законодавства України має відбуватися одночасно з рекодифікацією Цивільного кодексу України з обов’язковим збереженням самостійності Сімейного кодексу як законодавчого акта, який засвідчив ефективність правового регулювання сімейних відносин. На їхню думку, немає сенсу заперечувати приватноправову природу сімейного права та концепцію цивільного права як галузі, що охоплює всі приватноправові відносини, а тому сімейне право необхідно розглядати як самостійну галузь законодавства.
 
Отже, під час обговорення долі СК України більшість зауважень та пропозицій стосувалися саме модернізації чинного СК України шляхом унесення відповідних змін і доповнень до нього як самостійного правового документа, а не доповнення Цивільного кодексу України книгою 7 «Сімейне право».
 
Одним із ключових під час круглого столу постало питання: «Що таке рекодифікація ЦК України – створення нового ЦК України з іншими нормами чи абсолютно новий формат нормативно-правового акта?». Усі пропозиції й рекомендації учасників обговорення будуть надіслані на розгляд першому заступнику Голови Верховної Ради України Руслану Стефанчуку.
Юридичні новини України