Що робити у випадку повторного пред’явлення виконавчого документа до виконання

15.03.2021

Що робити у випадку повторного пред’явлення виконавчого документа до виконання

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 902/1326/13 сформулював позицію щодо переривання строку пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Пунктом 1 частини четвертої статті 12 Закону №1404-VIII “Про виконавче провадження” передбачено, що строки пред’явлення виконавчого документа до виконання перериваються у разі пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Частиною п’ятою статті 12 Закону №1404-VIII унормовано, що у разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв’язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення строк пред’явлення такого документа до виконання після переривання встановлюється з дня його повернення,

а в разі повернення виконавчого документа у зв’язку із встановленою законом забороною щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а також проведення інших виконавчих дій стосовно боржника – з дня закінчення строку дії відповідної заборони.

Отже, наведена норма, встановлюючи з якого саме моменту починається перебіг строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, наводить лише два випадки такого повернення, а саме:

1) неможливість у повному обсязі або частково виконати рішення;

2) встановлення законом заборони щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а також проведення інших виконавчих дій стосовно боржника.

Обидва ці випадки є такими, що підпадають під положення статті 37 цього Закону.

Так, частиною першою, статті 37 Закону №1404-VIII, яка має назву «Повернення виконавчого документа стягувачу», унормовано таке.

Виконавчий документ повертається стягувачу, якщо: 

2) у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними (пункт 2).

Про повернення стягувачу виконавчого документа та авансового внеску виконавець виносить постанову. Повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених цією статтею, не позбавляє його права повторно пред’явити виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених статтею 12 цього Закону (частини четверта, п’ята статті 37 Закону №1404-VIII).

Аналізуючи вищенаведену норму права, колегія суддів дійшла висновку, що:

по-перше, вона встановлює випадки повернення виконавчого документа стягувачу після відкриття виконавчого провадження, яке презюмується відкритим відповідно до чинного законодавства;

по-друге, стаття 37 цього Закону прямо встановлює право повторно пред’явити виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених статтею 12 цього Закону, саме тоді, коли виконавчий документ було повернуто стягувачу з підстав, передбачених цією статтею, унормовуючи підстави «повернення виконавчого документа без прийняття до виконання».

Джерело

Юридичні новини України