Судді Верховного Суду стали авторами нового науково-практичного коментаря до ЦПК України

13.12.2021

Судді Верховного Суду стали авторами нового науково-практичного коментаря до ЦПК України

Вийшов друком Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України за загальною редакцією к. ю. н., доцента Наталії Василини, голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Бориса Гулька та д. ю. н., професора, члена-кореспондента НАПрН України Олексія Кота, авторами якого стали й судді КЦС ВС.

Наукове видання підготовлено за підтримки Верховного Суду, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Київського регіонального центру Національної академії правових наук України.
 
До колективу його авторів увійшло майже  60 провідних науковців, суддів, фахівців у галузі права, зокрема, д. ю. н., професор, дійсний член (академік) НАПрН України Наталія Кузнєцова та інші.
 
Участь у підготовці коментаря взяли судді КЦС ВС: к. ю. н., доцент Сергій Бурлаков,  к. ю. н., доцент Василь Крат, к. ю. н., доцент Алла Олійник, д. ю. н., професор, член-кореспондент НАПрН України Сергій Погрібний, к. ю. н., доцент Наталія Сакара, головуюча колегії суддів КЦС ВС Ольга Ступак, а також помічник судді КЦС ВС Анастасія Солодка.
 
Науково-практичний коментар до ЦПК України на 1028 сторінках містить постатейний аналіз положень цього Кодексу з урахуванням змін та доповнень до процесуального законодавства станом на 2021 рік. Особливу увагу автори приділили правозастосовній практиці, що відображена в судових рішеннях судів першої та апеляційної інстанцій, а також правових висновках Верховного Суду.
 
Видання розраховане на суддів, адвокатів, юристів-практиків, студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання цивільних процесуальних відносин в Україні.  
 
Новини партнерів та ЗМІ