У НААУ обговорили актуальні проблеми доступу до правосуддя

04.06.2021

У НААУ обговорили актуальні проблеми доступу до правосуддя

У НААУ за ініціативою Секції доступу до правосуддя Комітету захисту прав людини та у співпраці з Комітетом з питань безоплатної правової допомоги, що діє у складі НААУ відбувся круглий стіл, який присвячений проблемам доступу до правосуддя та зловживанню останнім зі сторони суду.

Під час заходу учасники круглого столу звернули увагу на питання функціонування судової влади в Україні, стан доступу до правосуддя, організаційні питання діяльності суду в контексті доступу до правосуддя, процесуальні аспекти впливу на доступ до правосуддя, а також на необхідність удосконалення нормативно-правової бази з метою уникнення порушень та вільного доступу до правосуддя.

Модератором заходу виступив адвокат, Голова Секції доступу до правосуддя Комітету захисту прав людини НААУ Вадим Риков, який у своїй доповіді зауважив: “Сьогодні у контексті реалізації принципу змагальності сторін та відкритості, принцип доступу до правосуддя реалізується на практиці не повністю у будь-якій з трьох судових інстанцій”. Також адвокат звернув увагу на проблеми, які пов’язані з розглядом матеріалів адміністративного правопорушення за процедурою діючого КУпАП та встановлення невідповідності судовій практиці й реалізації принципу розподілу влади: “Розглядаючи протокол про адміністративне правопорушення суддя у своєму статусі реалізує дві функції. Перша – це правосуддя, а друга – особа, яка підтримує цей самий протокол, що за своїм змістом не відповідає основоположним принципам правосуддя”.

Адвокат, Голова Комітету з питань безоплатної правової допомоги, що діє у складі НААУ, д.ю.н, доцент, заслужений юрист України Олександр Дроздов розповів про те, що саме означає доступ до правосуддя: “Відповідно до міжнародного та європейського права з прав людини поняття доступу до правосуддя зобов’язує держави гарантувати право кожної особи на звернення до суду (за певних обставин, до альтернативного органу вирішення спорів), з метою отримання юридичного захисту, у разі якщо права особи були порушені. Таким чином, це також право, яке допомагає особі домогтися реалізації своїх прав”. Також адвокат зазначив: “Доступ до правосуддя охоплює низку людських прав, а саме право на справедливий суд та ефективний засіб правового захисту. Права доступу до правосуддя в Хартії основних прав ЄС можуть кореспондуватися з тими, що передбачені в ЄКПЛ. Саме тому судова практика ЄСПЛ є важливою для тлумачення прав Хартії. Обидва акти наголошують, що права на ефективний засіб правового захисту та справедливий суд мають насамперед забезпечуватися на національному рівні”.

Також до обговорення проблем доступу до правосуддя долучилися адвокати, члени Комітету захисту прав людини: Олег Поваляєв та Ровшанбек Розметов; судді цивільної палати Київського апеляційного суду: Олена Лапчевська  та Людмила Сушко.

За результатами обговорення експерти дійшли висновку, що доступ до правосуддя є невід’ємним складником права на справедливий судовий розгляд та принципу верховенства права, а тому внесення змін до вітчизняного законодавства та приведення його до міжнародних стандартів є необхідною умовою для вирішення всіх нагальних проблем доступу до правосуддя.

Джерело

Юридичні новини України