У НААУ презентували проект Положення про Комітети

08.07.2021

У НААУ презентували проект Положення про Комітети

У НААУ відбулася спільна нарада голів комітетів, під час якої було презентовано проект Положення про Комітети.

Під час презентації заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій наголосив, що діяльність Комітетів НААУ надзвичайно важлива, адже вони формують наповнення і утворюють сукупність уявлень про НААУ як у зовнішніх суб’єктів, так і серед адвокатів.

«Крім того, що ми законом наділені регуляторними функціями, ми також бачимо себе, і в Стратегії розвитку НААУ ми це передбачили – сервісною компанією для наших членів. Ми повинні максимально сприяти адвокатам у комфортному, ефективному, глибокому володінні законодавством і здійсненні ними своєї адвокатської діяльності. В цьому полягає наша мета», – підкреслив Валентин Гвоздій.

Координатор Комітетів НААУ Ганна Гаро розповіла про основні нововведення, які окреслені в Положенні. Зокрема, основні критерії, за якими поділятимуться Комітети НААУ.

«Інституційними будуть ті Комітети, метою яких є сприяння в забезпеченні реалізації завдань органів адвокатського самоврядування, захист прав та професійних гарантій адвокатів, укріплення та розбудова інституту адвокатури як в Україні, так і за її межами. Галузеві ж Комітети – це ті, які поділятимуться за галузями права, напрямками практики тощо», – зазначила Ганна Гаро.

Торкнуться нововведення і структури Комітетів НААУ. Так, у керівника Комітету має бути не більше двох заступників, однак Головою НААУ, РАУ може бути визначено іншу їх кількість, у залежності від потреб та структури конкретного Комітету.

Крім того, у складі кожного Комітету буде функціонувати Рада Комітету. Її члени призначатимуться строком на 1 рік за поданням Голови Комітету або за рішенням Голови НААУ, РАУ. Кількісний склад Ради Комітету не має перевищувати 15 осіб, не враховуючи Голову, його заступників та секретаря.

Також у структурі Комітету будуть працювати регіональні представники, радники та експерти із числа адвокатів відповідного регіону.

«Як показує практика, ми запрошуємо експертів на засідання Комітетів, готуючи законодавчі ініціативи. Але в новому Положенні передбачено, що такі радники і експерти можуть безпосередньо залучатися до роботи Комітету за відповідним розпорядженням Голови НААУ, РАУ і не є членами Ради Комітету», – зазначила Ганна Гаро.

Проект Положення передбачає оновлення інституційної структури та організації роботи комітетів, встановлює перелік основних видів діяльності та обов’язки членів комітету.

Документ також визначає функції та повноваження координатора комітетів, який здійснює організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності комітетів, координує їх діяльність зі стратегічними напрямками діяльності НААУ, РАУ, органами адвокатського самоврядування, органами державної влади та іншими установами й організаціями.

Після врахування зауважень та пропозицій, що були висловлені під час наради, Положення про Комітети НААУ буде оприлюднене на офіційному сайті НААУ ближчим часом.

Юридичні новини України