Blog

05.03.2021

Удосконалення спеціального досудового розслідування: адвокат назвав ризики

Cторона обвинувачення отримає можливість здійснювати спеціальне досудове розслідування фактично в кожному кримінальному провадженні, у деяких випадках свідомо не повідомляючи осіб.

На ризики прийнятого у першому читанні проекту Закону № 2164 від 20.09.2019 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» оцінив старший партнер АО «Могильницький та партнери» Олексій Калінніков в коментарі виданню «Закон і Бізнес»:

— Згідно із запропонованими змінами фактично єдиною підставою спеціального досудового розслідування стає постанова про оголошення підозрюваного у розшук. При цьому, як свідчить практика, в переважній більшості такі постанови не є належним чином вмотивованими. Водночас у сторони захисту відсутнє право на її оскарження на стадії досудового розслідування.

Якщо такий закон буде прийнятий, сторона обвинувачення зможе здійснювати спеціальне досудове розслідування фактично в кожному кримінальному провадженні, у деяких випадках свідомо не повідомляючи осіб. Це може привести, як до грубого порушення прав і законних інтересів підозрюваного (обвинуваченого), так і підвищення корупційних ризиків.

Натомість прецедентна практика Європейського суду з прав людини свідчить, що кримінальне провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого повинне містити додаткові гарантії для цих осіб порівняно із загальним порядком. Зокрема, у рішенні у справі «Sejdovic v. Italy» ЄСПЛ сформулював загальні принципи кримінального провадження in absentia. Так, підозрюваний (обвинувачений) повинні мати такі ефективні права:

– бути поінформованим про пред’явлене йому обвинувачення;

– на представництво захисниками;

– брати участь у розгляді справи;

– на новий судовий розгляд;

– відмовитися від свого права бути присутнім при розгляді справи судом.

Згідно з позицією ЄСПЛ порушення хоча б одного з наведених принципів призводить до недодержання гарантій справедливого кримінального судочинства in absentia.

Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини у своїх доповідях неодноразово звертало увагу на ситуацію з правами людини в Україні, зокрема на те, що спеціальне досудове розслідування (in absentia), спеціальне судове провадження в повній мірі не забезпечують достатніх гарантій для захисту права на справедливий судовий розгляд та належну правову процедуру. Особливо — щодо перегляду вироку, ухваленого за відсутності обвинуваченого, оскільки наявний порядок апеляційного оскарження не забезпечує реалізацію такого права.

Законопроект №2164 узагалі не спрямований на усунення прогалини кримінального процесуального законодавства. Тож він потребує ґрунтовного доопрацювання. Як свідчить аналіз документа, законодавець став керуватися принципом доцільності замість принципу верховенства права. Адже запропоновані новації не враховують позицій міжнародних інституцій та не вирішують дійсно нагальних проблемних питань інституту in absentia. Це своєю чергою невідмінно призведе до порушення прав підозрюваного (обвинуваченого), у тому числі на справедливий суд, передбачений у ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

 

Юридичні новини України