Blog

05.02.2024

Верховний Суд опублікував огляд судової практики ККС ВС за грудень 2023 року

Пропонуємо до вашої уваги черговий огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду – https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Oglyad_KKS_12_2023.pdf.

В огляді відображено найважливіші правові позиції і висновки з кримінального та кримінального процесуального права, що містяться в постановах Касаційного кримінального суду, ухвалених у грудні 2023 року, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків слід виокремити такі.

У сфері кримінального права:

– акцентовано на тому, що подання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», у паперовій формі з огляду на  релігійні переконання та мотиви, а не в електронному виді шляхом заповнення на офіційному вебсайті НАЗК за формою, що визначається цим агентством, не свідчить про відсутність у діянні цієї особи прямого умислу на неподання вказаної декларації;

– констатовано, що звільнення особи на підставі ч. 1 ст. 78 КК України від покарання, призначеного за попереднім вироком, та похідне від цього погашення судимості за цим вироком на підставі п. 1 ч. 1 ст. 89 КК України унеможливлює застосування судом ч. 4 ст. 70 КК України.

У сфері кримінального процесуального права:

– встановлено порядок визначення останнього дня строку досудового розслідування та зауважено на послідовному його обрахунку;

– вирішено питання щодо можливості оскарження в апеляційному порядку ухвал слідчого судді: про зобов’язання прокурора закрити кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України; про надання дозволу на проведення обшуку; про залучення судового експерта-психолога для проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням комп’ютерного поліграфа.

Упродовж грудня 2023 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Новини партнерів та ЗМІ