Відсутність у висновку експерта відомостей про попередження щодо кримінальної відповідальності за подання завідомо неправдивого висновку не є підставою для визнання недопустимим доказом

04.10.2021

Відсутність у висновку експерта відомостей про попередження щодо кримінальної відповідальності за подання завідомо неправдивого висновку не є підставою для визнання недопустимим доказом

ВС розглянув касаційну скаргу на вирок апеляційного суду, постановлений за результатами скасування виправдувального вироку місцевого суду стосовно ОСОБА_7. Вироком апеляційного суду ОСОБА_7 визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК.

Одним із доводів касаційної скарги захисника є необґрунтованість визнання апеляційним судом недопустимим доказом висновку експертизи з тієї підстави, що експерта, який проводив дослідження, не було попереджено про кримінальну відповідальність за подання завідомо неправдивого висновку.
 
ВС скасував оскаржуваний вирок і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.
 
ВС визнав слушним довід касаційної скарги про те, що наданий захистом висновок експерта необґрунтовано не був узятий до уваги апеляційним судом, виходячи з такого.
 
Право сторони захисту надати суду висновок експерта прямо передбачено ч. 2 ст. 101 КПК.
 
Відповідно до ч. 2 ст. 22 КПК сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду доказів. Частина 6 ст. 22 КПК передбачає обов’язок суду створити необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків, у тому числі забезпечити, щоб права, надані законом стороні, могли бути ефективно реалізовані. Закон, передбачивши право сторони захисту надавати висновки експертів, тим самим передбачив і обов’язок суду їх розглянути у сукупності з іншими доказами.
 
ВС вказав, що якщо для оцінки експертного висновку, наданого стороною захисту, суду необхідно пересвідчитися, що експерт, який надав висновок, розуміє наслідки надання ним завідомо недостовірного висновку або з’ясувати інші питання, що мають значення для оцінки достовірності експертного дослідження, суд має за клопотанням сторони викликати експерта, попередити його про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та надати сторонам можливість піддати експерта перехресному допиту.
 
Тим більше, у цій справі сторона захисту заявляла клопотання про допит експерта, який складав зазначений висновок, у суді першої інстанції. Захист повторив цю вимогу також в апеляційному суді.
 
Необґрунтоване відхилення аргументів сторони захисту з питань перевірки у процесуальний спосіб експертного висновку та його оцінки з точки зору допустимості порушує засади змагальності та принципи справедливості судового розгляду.
 
Детальніше з текстом постанови ВС від 22.01.2019 у справі №697/2272/14-к (провадження №51-7км17) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/80035996.
 
Новини партнерів та ЗМІ