Blog

22.09.2021

Види переговорів в адвокатській діяльності та про стратегії впливу

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Переговори в адвокатській діяльності”, Трибой Олег, адвокат, бізнес-медіатор, розповів про види переговорів в адвокатській діяльності та про стратегії впливу.
 
Починаючи надавати правничу допомогу кожному клієнту, необхідно нагадати , що така допомога пов’язана з ризиками і тільки сам адвокат може їх мінімізувати своєю майстерністю та професіоналізмом.
 
Кримінальний кодекс України вчить, що коли адвокат працює, то може стати мішенню для застосування різних протиправних дій, а це:
     Втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст.397)
     Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи (ст.398)
     Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи (ст.399)
     Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (ст.400)
 
     Коли люди працюють в кримінальному процесі, то вони є захисниками сторін, а представник частіш за все вирішує цивільні, господарські спори.
 
Переговори – це діалог, за участю двох або більше сторін, з наміром досягти вигідного сторонам результату в одному або декількох питаннях, якщо хоч в одному питанні існує незгода або конфлікт.
 
Переговори це взаємодія та процес між учасниками, які йдуть на компроміс та оптимізують власні бажання для погодження питань взаємного інтересу всіх сторін переговорів.
 
Переговори в інтересах клієнта – це адвокатська діяльність, яка підпадає під дію Закону України “ Про адвокатуру та адвокатську діяльність”
 
Переговори застосовуються при:
 • правовому супроводі діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави
 • захисті прав, свобод і законних інтересів громадян 
 • представництво інтересів фізичних і юридичних осіб перед фізичними та юридичними особами
Стосовно інтересів під час переговорів, то:
 • Адвокат веде переговори для досягнення власних цілей, захищаючи свої особисті інтереси
 • Адвокат веде переговори з клієнтом під час підписання та виконання договору про надання правової допомоги
 • Адвокат веде переговори з іншими особами для цілей клієнта, захищаючи інтереси клієнта.
 
Клієнт – фізична або юридична особа, орган державної влади,орган місцевого самоврядування,в інтересах, яких здійснюється адвокатська діяльність.
 
Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність і неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.
 
В переговорах, які здійснює адвокат в інтересах клієнта відокремлені:
 • Особисті інтереси адвоката
 • Інтереси клієнта, як законні так і інші
 • Інтереси третіх осіб, перед якими адвокат представляє/захищає інтереси клієнта
Види переговорів:
 • Усні переговори з третіми особами в інтересах клієнта
  – Позиційні переговори (безкомпромісний захист позиції клієнта, конкурентний стиль)
  – Торгові переговори (поступки та компроміси, багатовекторність, кооперативний стиль)
  – Переговори за інтересами (Гарвардський метод, або Win/win, змішаний стиль)
 • Письмові переговори з третіми особами в інтересах клієнта
  – листування
  – деякі процесуальні документи
Адвокатська діяльність, в тому числі переговори в інтересах клієнта, здійснюється на принципах:
 • верховенства права
 • законності
 • незалежності
 • конфіденційності
 • та уникнення конфлікту інтересів
Новини партнерів та ЗМІ