Blog

25.10.2021

Як підтвердити факт надсилання копій апеляції, пояснив ВС

Верховний Суд

Іменем України
 
Постанова
 
16 вересня 2021 року                       м.Київ                               №916/662/20
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
 
головуючого — БАНАСЬКА О.О.,
суддів: ВАСЬКОВСЬКОГО О.В., ПЄСКОВА В.Г. —
 
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Спільного підприємства в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Южтехсервіс» на ухвалу Південно-західного апеляційного господарського суду від 15.10.2020 у справі за позовом СП «Южтехсервіс» до:
 
 1. Одеської міської ради;
 2. Комунального підприємства «Міськзелентрест»;
 3. Малиновської районної адміністрації Одеської міськради;
 
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів КП «Житлово-комунальний сервіс «Черьомушки» про стягнення 171345,25 грн.
 
ІСТОРІЯ СПРАВИ
 
Провадження у судах першої та апеляційної інстанції
 
Рішенням Господарського суду Одеської області від 12.08.2020 у справі №916/662/20 відмовлено у задоволенні позову СП «Южтехсервіс» до Одеської міськради, КП «Міськзелентрест», Малиновської районної адміністрації Одеської міськради про солідарне стягнення збитків у розмірі 171345,25 грн.
 
Не погодившись з цим рішенням 1.09.2020 СП «Южтехсервіс» звернулося безпосередньо до ПЗАГС з апеляційною скаргою на рішення ГСОО від 12.08.2020 у справі.
 
Ухвалою ПЗАГС від 7.09.2020 відкладено вирішення питання щодо апеляційної скарги СП «Южтехсервіс» до надходження матеріалів справи на адресу апеляційного суду; доручено ГСОО надіслати матеріали справи на адресу ПЗАГС.
 
10.09.2020 матеріали справи надійшли до суду апеляційної інстанції.
 
Ухвалою ПЗАГС від 15.09.2020 апеляційну скаргу СП «Южтехсервіс» залишено без руху; встановлено строк для усунення недоліків апеляційної скарги, протягом 10 днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху, та роз’яснено скаржнику, що у разі неусунення недоліків у строк, встановлений судом, апеляційна скарга вважається неподаною і повертається особі, яка її подала.
 
Постановляючи цю ухвалу апеляційний суд вказав, що всупереч вимог п.3 ч.3 ст.258 Господарський процесуальний кодекс апелянтом не надано доказів надсилання копії апеляційної скарги іншим учасникам справи. Адже з доданих до апеляційної скарги СП «Южтехсервіс» кур’єрських накладних не вбачається, що скаржником направлено саме копії апеляційної скарги, описів вкладення поштового відправлення до скарги апелянтом не надано.
 
Короткий зміст ухвали апеляційного суду
 
Ухвалою ПЗАГС від 15.10.2020 повернено СП «Южтехсервіс» апеляційну скаргу на рішення ГСОО від 12.08.2020 у справі та додані до неї документи.
 
Мотивуючи цю ухвалу апеляційний суд вказав, що копія ухвали суду від 15.09.2020 направлена 16.09.2020 СП «Южтехсервіс» за адресою: вул. 1-го Травня, 15-В, м.Одеса, Одеська область, 65004, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, але зазначене поштове відправлення повернулось до суду 30.09.2019, у зв’язку із закінченням терміну зберігання.
 
Виходячи з приписів чч.3, 7 ст.120 ГПК, п.4 ч.6 ст.242 ГПК та враховуючи, що ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху повернено відділенням поштового зв’язку з відміткою «за закінченням терміну зберігання», апеляційний суд дійшов висновку, що ухвала суду апеляційної інстанції від 15.09.2020 вважається врученою скаржнику 25.09.2020 — у день проставлення в поштовому відділенні штампу із відміткою «за закінченням терміну зберігання».
 
До того ж, у апелянта була об’єктивна можливість дізнатись про рух його апеляційної скарги, користуючись засобами поштового зв’язку, відкритим безоплатним цілодобовим доступом до Єдиного державного реєстру судових рішень, яка залежала виключно від волевиявлення скаржника, однак наданими правами апелянт не скористався та станом на 15.10.2020 недоліків апеляційної скарги не усунув.
 
Ураховуючи наведене, апеляційний суд дійшов висновку, що у зв’язку із неусуненням скаржником недоліків, зазначених в ухвалі суду про залишення апеляційної скарги без руху від 15.09.2020, апеляційна скарга СП «Южтехсервіс» вважається неподаною та повертається скаржнику.
 
Короткий зміст вимог касаційної скарги
 
19.07.2021 до ВС від СП «Южтехсервіс» надійшла касаційна скарга на ухвалу ПЗАГС від 15.10.2020 у справі, в якій касант просить оскаржувану ухвалу скасувати та передати справу для розгляду до апеляційного суду.
 
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
 
Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу (СП «Южтехсервіс»)
 
Касант посилається на порушення норм процесуального права при постановленні апеляційним судом оскаржуваної ухвали та стверджує, що:
 • встановлений суддею апеляційної інстанції порядок прийняття апеляційної скарги суперечить вимогам стст.174, 258, 260 ГПК;
 • усі докази є в розпорядженні учасників справи, тому апелянтом подавалася тільки апеляційна скарга;
 • порушення вимог ст.259 ГПК щодо відсутності опису не є підставою для залишення апеляційної скарги без руху;
 • апелянт не отримував інформації про рух його апеляційної скарги <…>.
 
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
 
Оцінка аргументів учасників справи та висновків судів попередніх інстанцій
 
Предметом касаційного перегляду є ухвала суду апеляційної інстанції про повернення СП «Южтехсервіс» апеляційної скарги через неусунення її недоліків у строк, встановлений ухвалою про залишення апеляційної скарги без руху.
 
Скаржник стверджує, що встановлений суддею апеляційної інстанції порядок прийняття апеляційної скарги суперечить вимогам стст.174, 258, 260 ГПК; апелянтом подавалася тільки апеляційна скарга, оскільки усі докази є в розпорядженні учасників справи; порушення вимог ст.259 ГПК не є підставою для залишення апеляційної скарги без руху; апелянт не отримував інформації про рух його апеляційної скарги.
 
ВС частково погоджується з доводами скаржника з огляду на таке.
 
Стаття 129 Конституції встановлює основні засади судочинства, якими, зокрема, є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках — на касаційне оскарження судового рішення (п.8 ч.1 цієї статті).
 
Відповідно до ст.14 закону «Про судоустрій і статус суддів» учасники справи, яка є предметом судового розгляду, та інші особи мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках — на касаційне оскарження судового рішення.
 
Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина (абз.3 пп.3 п.3.1 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду від 11.12.2007 №11-рп/2007).
 
Водночас, порядок звернення до господарського суду, а також здійснення судового провадження у справі регламентовано відповідним процесуальним законом — ГПК, відповідно до ч.1 ст.254 якого учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.
 
Вимоги щодо форми і змісту апеляційної скарги закріплено в ст.258 ГПК.
 
Відповідно до ч.3 ст.258 ГПК до апеляційної скарги додаються, зокрема, докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі (п.3).
 
Приписами ст.259 ГПК, яка має назву «Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі» визначено, що особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення.
 
Таким чином, належними та допустимими доказами надсилання копії скарги іншій стороні у справі можуть бути зокрема опис вкладення поштового відправлення, належним чином оформлена розписка іншої сторони про отримання копії касаційної скарги, інший документ тощо, що може бути прийнятий судом як доказ надіслання саме копії апеляційної скарги іншій стороні.
 
Виходячи із зазначених положень ПЗАГС від 15.09.2020 в ухвалі про залишення без руху апеляційної скарги СП «Южтехсервіс» правомірно зазначив, що апелянтом не надано доказів надсилання копії апеляційної скарги на виконання вимог п.3 ч.3 ст.258 ГПК, адже з доданих до апеляційної скарги СП «Южтехсервіс» кур’єрських накладних не вбачається, що скаржником направлено саме копії апеляційної скарги.
 
Тому ВС не погоджується з доводами касаційної скарги проти висновків апеляційного суду щодо необхідності подання апелянтом належних доказів на підтвердження надіслання поштовими відправленнями саме копій апеляційної скарги, адже вони ґрунтуються на хибному і суб’єктивному тлумаченні положень стст.258, 259 ГПК.
 
ВС акцентує, що положення ст.259 ГПК по суті конкретизують та деталізують вимоги наведеного п.3 ч.3 ст.258 ГПК в частині, того кому, які документи і яким саме чином має надіслати особа, яка подає апеляційну скаргу.
 
Наведена у п.3 ч.3 ст.258 ГПК вимога щодо надання доказів надсилання копії скарги іншій стороні у справі, у першу чергу покликана на необхідність забезпечення дотримання принципів рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальності сторін, а також надати рівну можливість з іншими особами представити свою позицію перед судом.
 
ВС наголошує, що дотримання принципу процесуальної рівності сторін, закріпленого ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод полягає, серед іншого і в належному інформування сторін про провадження у їхніх справах.
 
Стосовно доводів касатора про те, що невиконання приписів статті 259 ГПК України (відсутність опису) не може бути підставою для залишення касаційної скарги без руху колегія суддів на підставі аналізу положень стст.174, 258, 259, 260 ГПК приходить до висновку про те, що обов’язок щодо надсилання іншим учасникам справи копії апеляційної скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення, передбачений ст.259 ГПК і не міститься у ст.258 ГПК.
 
Відтак, ст.260 ГПК не передбачені підстави для залишення апеляційної скарги без руху та повернення апеляційної скарги з підстав недотримання особою, яка подає апеляційну скаргу, вимог ст.259 ГПК, а такі повноваження у суду апеляційної інстанції передбачені лише у зв’язку з невиконанням стороною вимог ст.258 ГПК (аналогічна правова позиція викладена у постановах ВС від 27.04.2020 у справі №922/2771/16, від 22.04.2021 у справі №911/1228/20).
 
Як зазначалось вище, апеляційний господарський суд послався на відсутність належних та допустимих в розумінні ст.77 ГПК доказів надсилання копії скарги іншим учасникам справи та залишив апеляційну скаргу без руху на підставі невиконання скаржником п.3 ч.3 ст.258 ГПК прямо не вказуючи на недотримання апелянтом вимог ст.259 ГПК.
 
Водночас, відхиляючи заперечення касанта проти необхідності надіслання учасникам справи копій доданих до касаційної скарги документів, як необґрунтовані, колегія суддів касаційної інстанції зауважує, що вказівки на такий недолік ухвала про залишення апеляційної скарги СП «Южтехсервіс» без руху та оскаржувана ухвала не містять.
 
Частиною 2 ст.260 ГПК визначено, що у разі, якщо апеляційна скарга оформлена з порушенням вимог, установлених ст.258 цього кодексу, застосовуються положення ст.174 цього кодексу, про що суддею постановляється відповідна ухвала.
 
Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, установлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із заявою (ч.4 ст.174 ГПК).
 
Питання про повернення апеляційної скарги суд апеляційної інстанції вирішує протягом 5 днів з дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків (ч.6 ст.260 ГПК).
 
Аналіз вказаних норм дає підстави для висновку, що подання разом з апеляційною скаргою доказів надсилання копії скарги іншій стороні у справі є безумовним обов’язком апелянта, а неусунення такого недоліку апеляційної скарги у строк, встановлений в ухвалі апеляційного суду про залишення апеляційної скарги без руху, має наслідком повернення апеляційної скарги.
 
Зі змісту оскаржуваної ухвали вбачається, що апеляційну скаргу повернено СП «Южтехсервіс» з підстав передбачених ч.4 ст.174, ч.2 ст.260 ГПК через неусунення апелянтом недоліків апеляційної скарги, зазначених в ухвалі суду про залишення апеляційної скарги без руху від 15.09.2020.
 
При цьому, як вказав апеляційний суд в оскаржуваній ухвалі копія ухвали суду від 15.09.2020 направлена 16.09.2020 СП «Южтехсервіс» на адресу: вул. 1-го Травня, 15-В, м.Одеса, Одеська область, 65004 (саме дана адреса зазначена скаржником в апеляційній скарзі та в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) рекомендованим листом з повідомленням про вручення, але зазначене поштове відправлення у зв’язку із закінченням терміну зберігання повернулось до суду 30.09.2019.
 
Натомість, як убачається з касаційної скарги, матеріалів справи та відомостей ЄДР юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження СП «Южтехсервіс» зареєстроване за адресою: вул. 1-го Травня, 15-В, м.Чорноморськ, Одеська область, 68004, тобто за іншою адресою аніж зазначена апеляційним судом в адресованих скаржнику поштових відправленнях, отже копія ухвали суду від 15.09.2020 про залишення без руху апеляційної скарги СП «Южтехсервіс» та надання строку для усунення її недоліків на адресу скаржника не надсилалася взагалі.
 
За приписами чч.5, 6 ст.242 ГПК учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, — у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, якщо така адреса відсутня. Днем вручення судового рішення є:
 • день вручення судового рішення під розписку;
 • день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи;
 • день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення;
 • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;
 • день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.
 
Таким чином день належного вручення копії судового рішення може бути встановлений виключно з відповідної відмітки на поштовому повідомленні, або розписки про отримання копії судового рішення (зазначене узгоджується з правовою позицією, викладеною у постанові ВС від 14.04.2021 у справі №205/1129/19).
 
Щодо посилання апеляційного суду на оприлюднення ухвали ПЗАГС від 15.09.2020 у ЄДР судових рішень ВС зауважує, що оприлюднення такого рішення не скасовує обов’язок суду видати копії судових рішень учасникам справи або надіслати їм такі копії у встановленому законом порядку (подібний висновок міститься у постановах ВС від 11.08.2020 у справі №404/4551/19, від 2.08.2021 у справі №914/1191/20).
 
Відтак ВС погоджується з доводами скаржника, що суд апеляційної інстанції, постановляючи оскаржувану ухвалу від 15.10.2020 про повернення СП «Южтехсервіс» апеляційної скарги на рішення ГСОО від 12.08.2020 у справі №916/662/20 неповно з’ясував обставини повідомлення апелянта про залишення його апеляційної скарги без руху, відтак дійшов передчасних висновків про необхідність повернення апеляційної скарги через неусунення останнім її недоліків у встановлений судом строк <…>.
 
Висновки щодо застосування норм права
 
Системний аналіз стст.174, 258, 259, 260 ГПК дає підстави для висновку, що подання разом з апеляційною скаргою доказів надсилання копії скарги іншій стороні у справі є безумовним обов’язком апелянта, а неусунення такого недоліку апеляційної скарги у строк, встановлений в ухвалі апеляційного суду про залишення апеляційної скарги без руху, має наслідком повернення апеляційної скарги.
 
На підставі наведеного та керуючись стст.286, 300, 301, 308, 310, 314, 315, 317, 326 ГПК, ВС
 
ПОСТАНОВИВ:
 
 1. Касаційну скаргу СП «Южтехсервіс» задовольнити повністю.
 2. Ухвалу Південно-західного апеляційного господарського суду від 15.10.2020 у справі скасувати.
 3. Справу направити до Південно-західного апеляційного господарського суду для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою СП «Южтехсервіс».
 
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною й оскарженню не підлягає.
 
Новини партнерів та ЗМІ