За яких умов оплата таксі входить до витрат адвокатського об’єднання?

26.04.2021

За яких умов оплата таксі входить до витрат адвокатського об’єднання?

Адвокатське об’єднання може списувати на витрати оплату таксі для своїх працівників, зменшуючи таким чином податок на прибуток.

Про це йдеться в консультації ГУ ДПС у м. Києві від 26.02.2021 № 719/ІПК/26-15-04-09-11.

До складу витрат адвокатського об’єднання належать витрати на:

 • поїздки працівників на таксі;
 • відшкодування працівникам витрат на таксі, якщо вони самостійно оплатили поїздки.

Умовами для списання цих витрат для цілей оподаткування податком на прибуток є:

 • первинні документи, що підтверджують витрати;
 • перевезення в рамках господарської діяльності АО в межах міста та під час відрядження.

Чи потрібно АО затверджувати відповідне внутрішнє положення про користування послугами таксі працівниками

Адвокатське об’єднання має прописати в положенні про соціальний пакет на підприємстві або наказі про користування послугами таксі працівниками:

 • з якою метою оплачується таксі та кому;
 • яким транспортом (перевізником) здійснюватиметься перевезення;
 • час здійснення перевезень (графік або часові межі);
 • маршрути перевезення;
 • якими документами підтверджуватимуться факт перевезень і відповідні витрати.

Чи зобов’язане АО попередньо укладати договори з перевізниками

Юридична особа (замовник перевезення) може укласти договір про одноразове або багаторазове перевезення визначеного кола осіб із суб’єктом господарювання:

 • перевізником на замовлення або
 • перевізником на таксі (виконавцем перевезення).

Які документи є необхідними для документального підтвердження витрат АО на користування послугами таксі

Розрахунковим документом, який підтверджує оплату залежно від форми розрахунків, може бути:

 • чек РРО – в разі розрахунків готівкою;
 • чек РРО та квитанція платіжного термінала – в разі розрахунків карткою.

Оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції та постачання товарів, робіт (послуг) без складання акта прийняття-передання тільки в разі його оплати, що підтверджується такими документами, як:

 • платіжне доручення;
 • розрахунковий чек;
 • касовий чек;
 • розрахункова квитанція;
 • виписка карткового рахунку;
 • квитанція до прибуткового касового ордера тощо.

Рахунок-фактура може бути складений у паперовій або в електронній формі та повинен мати реквізити, які дають можливість ідентифікувати господарську операцію та її учасників, зокрема:

 • назву підприємства, від імені якого складено рахунок-фактуру;
 • назву контрагента;
 • зміст господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь в оформленні рахунка-фактури.

Якими документами АО зобов’язане підтвердити зв’язок між поїздками працівників на таксі з господарською діяльністю

Якщо працівників перевозить стороння  транспортна організація, доцільно оформити договір про надання послуг із перевезення. Наприкінці кожного місяця оформлюється акт прийняття-передання цих послуг.

Якщо договір не укладено, витрати на таксі, здійснені у зв’язку з виробничою потребою, може бути відшкодовано працівникові за рішенням керівника. Факт здійснення таких витрат і їхній розмір слід підтвердити зазначеними вище первинними документами (зокрема, але не виключно одним із них), які додаються до звіту про використання коштів.

Для підтвердження потреби в послугах таксі працівник може оформити службову записку на ім’я керівника, в якій зазначити, з якою метою йому треба скористатися таксі. Після чого керівник оформлює наказ про відшкодування працівникові відповідних витрат. До бухгалтерії подається:

 • документ, що підтверджує витрати на таксі;
 • звіт про використання коштів.

Документи, які допоможуть обґрунтувати включення витрат на таксі у відрядженні:

 • наказ керівника про використання таксі в господарській діяльності;
 • службова записка працівника про необхідність використання таксі в господарській діяльності;
 • маршрутний лист працівника, який користувався послугами таксі, затверджений керівником підприємства;
 • звіт про результати поїздки.

Джерело: Юридична практика

Новини партнерів та ЗМІ