Законодавство щодо забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства потребує доопрацювання

17.09.2021

Законодавство щодо забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства потребує доопрацювання

НААУ вважає за доцільне повернути проекти законів «Про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя» (реєстр. № 5751 від 12.07.2021) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя» (реєстр. № 5752 від 12.07.2021) на доопрацювання.

 
Відповідний правовий аналіз здійснено Комітетом з кримінального права та процесу у відповідь на запит Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.
 
Серед іншого, виключення права представника персоналу органу пробації з метою складання досудової доповіді заявляти клопотання про забезпечення безпеки видається недоцільним та таким, що обмежує право цього учасника кримінального судочинства на забезпечення безпеки та захисту у випадку реальної загрози його життю, здоров’ю, житлу, майну тощо.
 
Згідно зі статтею 22 Конституції України не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Отже, такі зміни суперечать положенням Конституції і не можуть бути впроваджені.
 
Водночас, на думку НААУ, доповнення статті 9 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” ч. 5 можна розглядати як позитивні зміни в кримінальному процесуальному законодавстві, оскільки не відкриття оперативно-розшукової справи у випадку проведення спеціально уповноваженими органами заходів забезпечення безпеки щодо учасників кримінального судочинства та інших осіб пояснюється необхідністю у збереженні відомостей про осіб, щодо яких вживаються заходи безпеки, у таємниці та виключенні можливості доступу до таких даних інших осіб.
 
Отже, за результатами правового аналізу НААУ оцінює проекти законів (реєстр. № 5751 від 12.07.2021) та (реєстр. № 5752 від 12.07.2021) як такі, що потребують доопрацювання.
 
Юридичні новини України