Залишення позову без розгляду через повторну неявку позивача неможливе на стадії підготовчого провадження – КЦС ВС

31.05.2021

Залишення позову без розгляду через повторну неявку позивача неможливе на стадії підготовчого провадження – КЦС ВС

Районний суд залишив позовну заяву без розгляду, посилаючись на положення ч. 5 ст. 223, п. 3 ч. 1 ст. 257 ЦПК України, оскільки позивачка не з’явилася в судові засідання двічі поспіль без поважних причин, заяви про розгляд справи за її відсутності не подала, а неявка позивачки перешкоджала вирішенню спору по суті.

Апеляційний суд скасував відповідну ухвалу і передав справу до суду першої інстанції для продовження її розгляду, зазначивши, що позивачка повторно не з’явилася в підготовче, а не в судове засідання.

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду залишив без змін постанову апеляційного суду, роз’яснивши правильне застосування норм процесуального права.

Відповідно до ч. 1 ст. 200 ЦПК України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

Згідно із частинами 1, 2 ст. 211 ЦПК України розгляд справи відбувається в судовому засіданні. Про місце, дату і час судового засідання суд повідомляє учасників справи.

За змістом п. 3 ч. 1 ст. 257 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач повторно не з’явився в судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез’явлення не перешкоджає розгляду справи.

Верховний Суд наголосив, що при застосуванні тієї чи іншої норми процесуального права суд повинен виходити із комплексного та ґрунтовного аналізу норм права загалом.

Цивільним процесуальним законом чітко розмежовано підготовче провадження із проведенням підготовчого засідання, його особливості, строки проведення (гл. 3 розд. III «Позовне провадження») та розгляд справи по суті із проведенням судового засідання (гл. 6 вказаного розділу).

Стаття 223 ЦПК України, яка, зокрема, передбачає, що у разі повторної неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, і його нез’явлення не перешкоджає вирішенню спору, стосується розгляду справи по суті, у зв’язку з чим ця стаття не поширюється на випадок неявки позивача у підготовче засідання.

Постанова Верховного Суду від 19 травня 2021 року у справі № 752/21845/19 (провадження № 61-2696св21) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/97103804.  

 

 

 

 

 

 

Юридичні новини України