Blog

22.09.2021

Затверджено порядок організації і проведення фінмоніторингу адвокатами: відповідальний працівник та внутрішні документи

Мін’юст наказом №3201/5 від 10.09.2021 затвердив Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України. Документ набуде чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Документ визначає порядок організації і проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Мін’юст (далі – суб’єкти).
 
Це Положення поширюється на:
– адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
– нотаріусів;
– суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги, з урахуванням особливостей діяльності таких суб’єктів, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:
 • купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
 • купівлі-продажу суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
 • управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
 • відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
 • залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
 • створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями;
 • осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, якщо вони, зокрема, надають консультації клієнту; беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.
 
Належна організація та проведення первинного фінансового моніторингу
 
Суб’єкт з метою належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу вживає, зокрема, таких заходів:
 1. призначає відповідального працівника суб’єкта згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії на рівні керівництва суб’єкта;
 2. створює (у разі необхідності) окремий структурний підрозділ у сфері запобігання та протидії, який очолює відповідальний працівник суб’єкта або який безпосередньо підпорядковується відповідальному працівникові суб’єкта;
 3. розробляє критерії ризиків;
 4. забезпечує функціонування системи управління ризиками;
 5. розробляє та затверджує внутрішні документи суб’єкта з питань фінансового моніторингув обсязі, необхідному для ефективного функціонування первинного фінансового моніторингу та розуміння працівниками суб’єкта своїх обов’язків та повноважень у сфері запобігання та протидії;
 6. забезпечує достатню інформованість та обізнаність керівника суб’єкта, відповідального працівника та інших працівників суб’єкта, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу, щодо їхніх обов’язків у сфері запобігання та протидії, а також щодо притаманних ризик-профілю суб’єкта ризиків.
Відповідальність за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу несе керівник суб’єкта, а також відповідальний працівник суб’єкта.
 
Правила та програма проведення фінансового моніторингу
 
Положення цього розділу застосовуються суб’єктами, крім тих, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи (у тому числі адвокатів, які здійснюють свою діяльність індивідуально, нотаріусів та осіб, які надають юридичні послуги, послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами як фізичні особи – підприємці).
 
Суб’єкт з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, міжнародних стандартів у цій сфері, розробляє, впроваджує та оновлює внутрішні документи з питань фінансового моніторингу.
 
Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу повинні містити процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання використанню послуг та продуктів суб’єкта для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
Правила фінансового моніторингу є внутрішнім документом суб’єкта, який визначає порядок вчинення дій працівниками суб’єкта щодо реалізації фінансового моніторингу та спрямований на недопущення використання суб’єкта з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
Програма проведення первинного фінансового моніторингу є окремим внутрішнім документом суб’єкта, який містить план організаційних заходів для проведення фінансового моніторингу.
 
Забезпечення заходів належної перевірки
 
Належна перевірка клієнта здійснюється керівником або відповідальним працівником, або іншими працівниками суб’єкта, визначеними внутрішніми документами суб’єкта.
 
Суб’єкти, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, здійснюють належну перевірку клієнта безпосередньо.
 
При проведенні належної перевірки клієнта суб’єкт складає анкету.
 
Анкета є внутрішнім документом суб’єкта, який заповнюється і підписується керівником або відповідальним працівником суб’єкта, або іншим працівником суб’єкта, визначеним внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу, а у випадку здійснення діяльності одноособово – безпосередньо суб’єктом.
 
Анкета формується за результатами здійснення належної перевірки клієнта до проведення першої фінансової операції.
 
В анкеті за результатами проведення належної перевірки клієнтів має міститись перелік інформації, що наведено в додатках 1 – 4 до Положення.
 
Порядок замороження/розмороження активів
 
Суб’єкт відповідно до частини першої статті 22 Закону зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
 
Суб’єкт здійснює розмороження активів у строки та лише у випадках, визначених частиною четвертою статті 22 Закону.
 
Рішення суб’єкта щодо замороження/розмороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, оформлюються розпорядчими документами.
 
У разі замороження активів суб’єкт зобов’язаний негайно інформувати Держфінмоніторинг та Службу безпеки України.
 
Новини партнерів та ЗМІ