Зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю: огляд практики ЄСПЛ

04.10.2021

Зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю: огляд практики ЄСПЛ

Верховний Суд підготував черговий огляд практики Європейського суду з прав людини за липень 2021 року. Про це йдеться на офіційному сайті ВС.

Пресслужба ВС зазначила, що всі описані рішення є важливими й актуальними для правової системи України.
 
Так, згідно з обставинами справи LOQUIFER v. Belgium Вища рада правосуддя відсторонила заявницю від здійснення нею своїх повноважень у цьому органі через порушене проти неї кримінальне провадження. Констатуючи в цій справі порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на справедливий суд), ЄСПЛ вказав, що ВРП не була «судовим органом» у розумінні вимог Конвенції, а заявниця не мала у своєму розпорядженні жодного засобу правового захисту, який би дав змогу оскаржити рішення про її відсторонення. Тобто заявниця була позбавлена права доступу до суду.
 
У справі RECZKOWICZ v. Poland ЄСПЛ також установив порушення пункту 1 статті 6 Конвенції. Справу про зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю щодо заявниці-адвоката було розглянуто суддями Дисциплінарної палати Верховного суду, порядок призначення яких Президентом Польщі за рекомендаціями Національної ради правосуддя відбувся в порушення вимог чинного національного законодавства. Як наслідок, ця палата не мала ознак «суду, встановленого законом».
 
ЄСПЛ також констатував порушення статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя) у справі M.A. v. Denmark. Це порушення було спричинено відмовою національних органів влади Данії в забезпеченні права заявника, утікача із Сирії, на возз’єднання зі своєю дружиною на території Данії як особи, яка отримала статус, що дає право на тимчасовий захист.
 
У справі Polat v. Austria ЄСПЛ дійшов висновку, що рішення лікарні, підтримане національними судами, про проведення розтину тіла померлої дитини заявниці всупереч її волі та релігійним переконанням становило невиправдане втручання у її «сімейне життя» і право сповідувати свою релігію, що порушило статті 8 та 9 Конвенції (свобода думки, совісті і релігії).
 
Як і зазвичай, огляд містить перелік рішень, ухвалених ЄСПЛ у справах щодо України.
 
Новини партнерів та ЗМІ